Bestuur

Het VNOC vzw heeft de volgende beleidsorganen:

 • De Algemene Vergadering bestaande uit de voorzitters en de directeurs van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Pontes c.v.b.a., Westlede, Hofheide, Psilon, Havicrem en ICVC en de adjunct-directeurs van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Pontes c.v.b.a. en Westlede. De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen.
 • De Raad van Bestuur samengesteld uit de voorzitters en de directeurs van de bovenvermelde intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De Raad van Bestuur komt minstens tweemaal per jaar samen.
 • Het Directiecomité bestaande uit de directeurs van de bovenvermelde intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, die het dagelijks bestuur van de vereniging waarnemen.


Foto: algemene vergadering VNOC vzw

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter: de heer Kurt Vanryckeghem, voorzitter IGS Psilon

Ondervoorzitter:  de heer Kris Coenegrachts, directeur IGS Westlede

Raadsleden:

 • mevrouw Carine Leys, voorzitter IGS Pontes
 • de heer Marc, Pierre Florquin, voorzitter IGS Hofheide
 • mevrouw Sofie Bracke, voorzitter IGS Westlede
 • de heer Jean-Marie Armand, voorzitter I.C.V.C. 
 • de heer Tom Wustenberghs, directeur IGS Pontes
 • de heer Jacques Roggen, directeur IGS Hofheide
 • de heer Jan Sabbe, directeur IGS Psilon
 • de heer Xavier Godart, directeur I.C.V.C.