Thuisbewaring van as stijgt nog steeds

Niettegenstaande de nieuwe instructie van de Congregatie voor de Geloofsleer over het bewaren van de as van de overledene na crematie, stijgt in Vlaanderen het aantal gevallen waarin de urne met het as van de overledene thuis bewaard wordt nog steeds en blijft uitstrooiing de voornaamste asbestemming.

Dinsdag 25 oktober 2016 publiceerde het Vaticaan de instructie van de Congregatie voor de Geloofsleer “Ad resurgendum cum Christo” over het begraven van de overledene en de bewaring van de as bij crematie. In deze nieuwe instructie bevestigt de Katholieke Kerk nogmaals dat er geen doctrinaire bezwaren zijn tegen de crematie van de overledene, maar dat de urne enkel mag bewaard worden op een heilige plaats, zoals op een kerkhof, in een kerk of plaats die daarvoor is ingericht en gewijd door de bevoegde kerkelijke instantie.
Deze instructie van de Katholieke Kerk doet uiteraard geen afbreuk aan de mogelijke asbestemmingen voorzien door de decreetgever. Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging voorziet dat de urne met het as van de overledene kan worden begraven op een begraafplaats of in een urnentuin, kan worden bijgezet in een columbarium of dat de as kan worden uitgestrooid op een strooiweide of op zee. Daarnaast mag de as van de overledene ook bewaard, begraven of uitgestrooid worden op een andere plaats waarmee de overledene een persoonlijke link heeft. Onlangs werd het decreet zelfs aangepast zodat men voortaan ook op bepaalde openbare plaatsen de as kan uitstrooien of de urne begraven. Ook kunnen de nabestaanden een symbolisch gedeelte van de as door het personeel van het crematorium laten opbergen in een glazen ashoudertje om te bewaren in een kunstvoorwerp, gedenkjuweel, …
Bovendien stelt het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria (VNOC vzw) vast dat de verstrooiing van de as van de overledene nog steeds de meest gekozen asbestemming is en dat zowel in 2014 als in 2015 bij 43% van de crematies, uitgevoerd in de openbare crematoria in Vlaanderen, werd gekozen om het as van de overledene te verstrooien. Ook het aantal nabestaanden die de urne met de as van hun dierbaren mee naar huis neemt, blijft stijgen. In 2014 gebeurde dit bij 10% van de uitgevoerde crematies en in 2015 zelfs bij 11% van de crematies.
Ook het aantal crematies in Vlaanderen blijft stijgen: waar de crematiegraad in 2014 nog 66% bedroeg, is deze in 2015 gestegen naar 68% en blijkt uit de cijfers tot en met juli 2016 dat deze opnieuw omhoog gegaan is naar 68,5%.