Vergadering Belgische crematoria

Op 14 september jl. vond in Brussel de eerste gezamenlijke vergadering plaats van de 2 Belgische federaties van crematoria, namelijk Het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria (VNOC) en l'Association des crématoriums de Wallonie-Bruxelles (ACWB). Hier werd gediscussieerd over verschillende onderwerpen die alle Belgische crematoria aanbelangen.